Kuidas tagada radiaatori maksimaalne eluiga

Õige kasutamise ja hooldamise korral võib radiaator töötada ilma probleemideta vähemalt 20 aastat. Valest kasutamisest või hooletusest tulenevalt võite aga avastada paari aasta möödudes, et teie radiaator on korrodeerunud, lekib ning soojusedastus on tuntavalt vähenenud.

Toome välja mõned asjaolud, mida tasub jälgida nii radiaatorite paigaldmisel kui ka hilisemal kasutamisel.

  1. Jälgi alati hoolikalt radiaatori tootja poolt väljastatud paigalduse ja kasutuse juhendit!
  2. Radiaatori kandurite valikul tuleb alati lähtuda konkreetsest seinamaterjalist ning küllaldase tugevuse tagamiseks arvestada radiaatori kaalu ja ekspluatatsioonitingimusi.
  3. Kui radiaator paigaldatakse niiskesse ruumi, siis tuleb see paigaldada kuivale seinale, et vältida otsest kokkupuudet veega.
  4. Kaasaegsed radiaatorid on mõeldud suletud küttesüsteemidele, kus keemiliselt vaba hapniku pääs torustikku on välistatud.
  5. Jälgi hoolikalt tootja andmeid radiaatori maksimaalse töörõhu ja temperatuuri osas. Küttesüsteemi projekteerimisel tuleb jälgida, et seda ei ületata.
  6. Väldi radiaatori värvkatte kahjustumist. Kahjustuse tekkimisel teosta koheselt kahjustunud kohale värviparandus.
  7. Radiaatorite suvine tühjendamine ei ole soovitatav, sest see soodustab radiaatori seesmiste teraspindade korrosiooni.
  8. Sõltuvalt küttesüsteemist tuleks enne kütteperioodi algust radiaatoreid õhutada, et tagada radiaatoris oleva hapniku hulga vastavus lubatud maksimaalsele määrale.
  9. küttesüsteemi lekke korral tuleks, peale lekke likvideerimimist ja vee lisamist, radiaatorid õhutada, et tagada radiaatoris oleva hapniku hulga vastavus lubatud maksimaalsele määrale.
  10. Ära lase radiaatorites oleval kütteveel langeda alla 0 kraadi.

Kui kõiki neid asjaolusid arvesse võtta, siis on teie radiaatorid kaitstud ning pikaealisus tagatud.