Kas malmradiaatorid on sama efektiivsed kui kaasaegsed radiaatorid

Meie käest küsitakse tihti, kas malmradiaatorid, mida peetakse tihti nö vanaaegseteks radiaatoriteks, on sama efektiivsed, kui modernsed teras- ja alumiiniumradiaatorid. Üritame selles artikklis sellele küsimusele vastuse anda.

Üldjuhul on malmradiaatoril suurem veemaht kui modernsemal paneelradiaatoril. See tähendab, et alguses kulub malmradiaatori soojendamisele rohkem aega aga samas malmradiaator ka jahtub aeglasemalt ning annab kauem sooja välja. Kuigi modernsem teras- või alumiiniumradiaator soojenevad kiiremini, siis nad samas jahtuvad kiiremini. Selle põhjal võime järeldada, et reaalsuses on eri tüüpi radiaatorite efektiivsus enamvähem sarnane.

Enamus kaasaegsed radiaatorid, olgu need valmistaud malmist, terasest või alumiiniumist, on valmistatud efektiivse disainiga. Seega sõltumata valitud materjalist ei anna ühte liiki radiaatori eelistamine ootamatut säästu küttekuludelt ja vastupidi.

Pigem tasuks radiaatori valimisel lähtuda küttesüsteemi eripäradest. Malmradiaator sobib väga hästi klassikalisse küttesüsteemi, kus ruumides hoitakse konstantset temperatuuri. Samas nutikontrolleriga varustatud süsteemides, kus ruumide temperatuuri muudetakse tihti, tasuks kasutada pigem kiiremini soojenevaid teras- või alumiiniumradiaatoreid.

Seega sobib malmradiaator väga hästi ka kaasaegsesse küttesüsteemi ning on efektiivsuselt võrdväärne valik ülejäänud radiaatoritega.